overksam

overksam
• inert, trög, inaktiv, slapp, overksam
• sysslolös, overksam, ledig, arbetslös

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • overksam — adj ( t, ma) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • passiv — • inert, trög, inaktiv, slapp, overksam • inert, trög, inaktiv, slapp, passiv, overksam • håglös, likgiltig, liknöjd, slapp, passiv, modstulen, oföretagsam …   Svensk synonymlexikon

  • arbetslös — • sysslolös, overksam, ledig, arbetslös …   Svensk synonymlexikon

  • fåfäng — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • fåfäng, kokett, egenkär, flärdfull, ytlig • egenkär, självbelåten, självupptagen, självklok, egocentrisk, fåfäng, egenrättfärdig, självisk, egoistisk • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • inaktiv — • inert, trög, inaktiv, slapp, overksam …   Svensk synonymlexikon

  • inaktivitet — • inert, trög, inaktiv, slapp, overksam …   Svensk synonymlexikon

  • inert — • inert, trög, inaktiv, slapp, overksam …   Svensk synonymlexikon

  • ledig — • lös, fri, obunden, loss, ledig, lösgjord • sysslolös, overksam, ledig, arbetslös …   Svensk synonymlexikon

  • sysslolös — • sysslolös, overksam, ledig, arbetslös …   Svensk synonymlexikon

  • trög — • inskränkt, dum, trög, enfaldig • håglös, likgiltig, ointresserad, slapp, slö, trög, degig, indolent • inert, trög, inaktiv, slapp, overksam • långsam, trög, dröjande, sölig, släpig, lusig, maklig, senfärdig • flegmatisk, sävlig, lugn, trög,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”